พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้มีโอกาสต้อนรับ และให้ความรู้แก่น้องๆ เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Release Date : 30-01-2020 14:31:27
 พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ได้มีโอกาสต้อนรับ และให้ความรู้แก่น้องๆ เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

" รวมใจไทยเป็นหนึ่ง "

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดย พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ได้มีโอกาสต้อนรับ และให้ความรู้แก่น้องๆ เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน เพื่อให้น้องเยาวชนได้ทราบถึง ภารกิจของทหารนาวิกโยธิน ที่มีความผูกพันธ์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเป็นเวลายาวนาน ทั้งนี้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้จัดทัศนศึกษายังสถานที่ที่สำคัญๆ ของกองทัพเรือ เพื่อมอบประสบการณ์ให้กับเยาวชน ได้เรียนรู้และศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
 พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ได้มีโอกาสต้อนรับ และให้ความรู้แก่น้องๆ เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง