ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาค ๓ ซึ่งได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวประจำปี ๖๓

Release Date : 28-01-2020 08:52:04
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาค ๓ ซึ่งได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวประจำปี ๖๓

"ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับดอกไม้ หอมหวนชวนจิตไซร้ บ่มี"
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ (เป็นวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งในปีนี้ได้ครบรอบ ๖๒ปี) พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาค ๓ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๕ ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวประจำปี ๖๓ สาขาการทหาร ซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจและสติปัญญา ในการพัฒนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและกองทัพเรือให้เจริญยิ่งขึ้นสืบไป

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาค ๓ ซึ่งได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวประจำปี ๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง