รองผู้บัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ของกองทัพเรือ

Release Date : 18-12-2019 15:42:10
รองผู้บัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ของกองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี ทศพล ผลดี รองผู้บัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ของกองทัพเรือ ในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อรับทราบและปัญหาข้อขัดข้องต่างๆของหน่วย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่สายแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ของกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง