ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณะศึกษา และมอบโล่รางวัลให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 12-12-2019 15:34:38
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณะศึกษา และมอบโล่รางวัลให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณะศึกษา และมอบโล่รางวัลให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมกับรับการเคารพ จากกรมผสมสวนสนามของทหารใหม่ จำนวน ๔ กองพัน ซึ่งจัดจากศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๒ กองพัน และจากศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน ๒กองพัน ณ ลานสวนสนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณะศึกษา และมอบโล่รางวัลให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง