ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพล กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. และ ฉก.ทพ.นย.ทร.

Release Date : 23-11-2019 20:26:20
ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพล กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. และ ฉก.ทพ.นย.ทร.

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๐๔๐ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพล กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. และ ฉก.ทพ.นย.ทร. โดยมี นาวาเอก อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. และกำลังพล ให้การต้อนรับ ในการเดินทางปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน และ ถ่ายรูปร่วมกับกำลังพล ณ บริเวณหน้า บก.กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

และในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๖๕๐ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ คณะฯ รับประทานอาหารร่วมกับกำลังพล พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ณ โรงอาหาร พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นาวาเอก อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพล กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. และ ฉก.ทพ.นย.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง