ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี

Release Date : 04-11-2019 10:40:37
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี

 

" พิธีทอดกฐินสามัคคี "

พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน /ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะนายทหารผู้ใหญ่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จัวหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒