รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมลงนามในหนังสือภาคผนวกขยายระยะเวลาการบันทึกข้อตกลง (MOU)

Release Date : 01-11-2019 16:21:54
รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมลงนามในหนังสือภาคผนวกขยายระยะเวลาการบันทึกข้อตกลง (MOU)

"ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม"

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมลงนามในหนังสือภาคผนวกขยายระยะเวลาการบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ระหว่าง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กับ บริษัท สมาร์ต แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเทศบาลเมืองสัตหีบ ณ ห้องชลยุทธโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมลงนามในหนังสือภาคผนวกขยายระยะเวลาการบันทึกข้อตกลง (MOU)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง