ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Release Date : 29-10-2019 08:56:56
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

"มอบขวัญกำลังใจ และมอบความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน"

 พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนติดตามสถานการณ์ รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งเยี่ยมบำรุงขวัญ อาสาสมัครทหารพราน พิเภา เสาร์พูน และ อาสาสมัครทหารพราน สมเกียรติ มณเฑียรทอง ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ คนร้ายลอบวางระเบิด และเป็นประธานในการมอบบ้านให้แก่ นางฆอมือเสาะ โต๊ะฆอ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ที่ได้รับความเดือนร้อนในพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน นาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดยมี นาวาเอก อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓  กองพลนาวิกโยธิน/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน นาวิกโยธิน กองทัพเรือ /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้  ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง