พิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 25-09-2019 14:43:42
พิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

 พลเรือเอก ศังกร พงษ์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และผู้ครบเกษียณอายุราชการ ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับฯ ณ ลานสวนสนามหน้า กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง