ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารบก / ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๕ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา

Release Date : 25-08-2019 13:36:53
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารบก  / ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๕ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย คุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารบก  / ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๕ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะภริยา เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยือนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ณ ค่ายตากสินกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี