ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ศฝ.นย.) ได้จัดกิจกรรม เยี่ยมญาติ ให้กับนักเรียนพลกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒

Release Date : 19-08-2019 09:36:33
ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ศฝ.นย.) ได้จัดกิจกรรม เยี่ยมญาติ ให้กับนักเรียนพลกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ศฝ.นย.) ได้จัดกิจกรรม เยี่ยมญาติ ให้กับนักเรียนพลกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ผลัดที่ ๒  จำนวน ๑,๙๕๗ นาย  เข้ารับการฝึกตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ถึง ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

นาวาเอก ปณต มีมอญ ผู้บังคับการ กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้กล่าวต้อนรับ ญาติ และครอบครัวของทหารใหม่ ที่มาร่วมกิจกรรมเยี่ยมญาติ ในวันนี้ การฝึกของนักเรียนพลกองประจำการในระยะแรก ไม่อนุญาตให้ปล่อยกลับบ้าน การฝึกที่หนักและไกลจากภูมิลำเนา ทำให้ พ่อ แม่ ภริยา และครอบครัว มีความห่วงใยศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงจัดให้มีกิจกรรมการเยี่ยมญาติ ขึ้นในระหว่างการฝึก จำนวน ๒ ครั้ง คือในครั้งนี้ และอีกครั้งก่อนจบหลักสูตร เพื่อให้ทหาร และญาติ ได้เชื่อมั่นได้ว่า กองทัพเรือ ได้ดูแลสวัสดิการเป็นอย่างดี การปกครองเป็นไปอย่างยุติธรรมตามระเบียบของทางราชการ 

ทหารกองประการทุกนาย ได้เสียสละความสุขส่วนตัว  มาเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ  กองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  จะทำการฝึกฝนอย่างหนัก แต่ก็จะดูแลเป็นอย่างดี ให้ทหารทุกนาย มีวินัย มีความอดทน เสียสละ  ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพเรือ และของประเทศชาติ สืบต่อไป

สมคำปฏิญาณที่ทหารทุกนายท่องจำจนขึ้นใจว่า "ชาติ  เกียรติ  วินัย  กล้าหาญ"

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ศฝ.นย.) ได้จัดกิจกรรม เยี่ยมญาติ ให้กับนักเรียนพลกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง