หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่สัตหีบ

Release Date : 13-08-2019 08:56:27
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่สัตหีบ

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับมอบจากกองทัพเรือ ให้เป็นหน่วย จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่สัตหีบ โดยมี พล.ร.ท.เดชดล ภู่สาระ รอง ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานในพิธี ฯ โดยมี รอง ผู้บัญชาการนาวิกโยธิน ท่านที่ ๑ ให้การต้อนรับ

 

มีพิธีสำคัญประกอบด้วย

พิธีช่วงเช้า ๐๖๓๐ - ๑๐๐๐

- พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี ณ สนามหน้า กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

- พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๘๘ รูป ที่ลานหน้าเสาธง กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 

พิธีช่วงค่ำ ๑๙๓๐ - ๒๐๓๐

- พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ที่บริเวณสนามหญ้าหน้า กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 

การจัดพิธีต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการดำรงค์เจตนาที่จะเป็นข้าราชการกองทัพเรือที่ดี  ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนตลอดไป