ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเดินทางร่วมเป็นเกียรติวางพวงมาลา และกระทำพิธีสักการะผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน

Release Date : 31-07-2019 16:00:14
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเดินทางร่วมเป็นเกียรติวางพวงมาลา และกระทำพิธีสักการะผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน

พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเดินทางร่วมเป็นเกียรติวางพวงมาลา และกระทำพิธีสักการะผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน พร้อมกับเดินทางไปร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ณ ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเดินทางร่วมเป็นเกียรติวางพวงมาลา และกระทำพิธีสักการะผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง