ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 31-07-2019 14:14:58
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง