ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประกอบพิธีสักการะ และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 31-07-2019 13:56:24
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประกอบพิธีสักการะ และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมประกอบพิธีสักการะ และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองนักเรียนจ่านาวิกโยธิน หน้า กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ศาลพระภูมิ และศาลตากัน บริเวณอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประกอบพิธีสักการะ และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง