ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาท หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และหน่วยปฏิบัติงานพื้นที่ ๓ จังหวัด ชายแดนใต้

Release Date : 22-07-2019 10:52:30
ผู้บัญชาการทหารเรือ  ได้ให้โอวาท หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ  และหน่วยปฏิบัติงานพื้นที่ ๓ จังหวัด ชายแดนใต้

ผู้บัญชาการทหารเรือ  ได้ให้โอวาท หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ  และหน่วยปฏิบัติงานพื้นที่ ๓ จังหวัด ชายแดนใต้ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

 

“ด้วยความเข้มแข็ง ความตั้งใจ ความมีประสิทธิภาพแล้ว เชื่อว่าหน่วยนี้จะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพเรือในภาคใต้ที่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ สร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง สร้างชื่อเสียงและเกียรติให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติและวงศ์ตระกูลในโอกาสต่อๆ ไป ทั้งนี้เชื่อว่าระยะในยาวเราจะครองใจคน ครองพื้นที่เช่นเดียวกับค่ายจุฬาภรณ์ ที่ปักธงก่อนหน้านี้แล้ว เป็นหน่วยหนึ่งที่จะสร้างความสมบูรณ์ความมั่นคง

อย่างไรก็ดีบนเส้นทางแห่งนักรบไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ การที่จะทำให้สถานการณ์ที่ไม่เรียบร้อยให้สงบต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความไว้วางใจอย่างสูงสุด ซึ่งเราทำได้มาแล้วโดยตลอด เส้นทางนักรบเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ต้องมีการปะทะ จงใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส เป็นบทเรียนไปไตร่ตรอง และปรับปรุง เชื่อได้ว่าจะใช้ได้ในโอกาสต่อๆไปเสียหายได้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เสียคือกำลังใจห้ามเสีย แม่ทัพนายกองสูญเสียได้ แต่กำลังใจห้ามสูญเสีย เพราะถ้าใจเสียทุกอย่างจะเสียหมดทั้งสิ้นไม่มีเหลือ นี่คือข้อเท็จจริงเป็นปรัชญา ใจเป็นใหญ่ในแผ่นดินฉันใด เช่นเดียวกันในสนามนักรบก็เช่นนั้น หนักแน่นดั่งขุนเขา กว้างใหญ่ดั่งทะเลจะกี่ร้อนกี่หนาวก็เป็นขุนเขาที่หนักแน่นเช่นเดียวกัน ก็เชื่อได้ว่าทหารพรานที่นี่จะผ่านร้อนผ่านหนาวกี่ปีก็จะมีความเข้มแข็งไม่สั่นคลอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นทหารเรือมีสปิริตนักรบชาวเรือที่เข้มแข็ง ขอให้ทุกคนจงยึดมั่นในอุดมการณ์ จงภาคภูมิใจตัวเองที่เราต้องลำบากตรากตรำต่อสู้เพื่อความมั่นคงหากเป็นเช่นนี้ ก็เชี่อได้ว่าทุกนายจะนำพาชื่อเสียงให้กองทัพเรือต่อไปในภายภาคหน้า ”

 

การนี้ ขอให้หน่วยเกี่ยวข้องรับทราบและพิจารณาขยายผลไปสู่การปฏิบัติต่อไป/ ศยก.ศปก.ทร.

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ  ได้ให้โอวาท หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ  และหน่วยปฏิบัติงานพื้นที่ ๓ จังหวัด ชายแดนใต้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง