ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฝึกซ้อม เพื่อการแข่งขันไตรกีฬาครั้งที่ ๔

Release Date : 09-07-2019 14:53:38
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฝึกซ้อม เพื่อการแข่งขันไตรกีฬาครั้งที่ ๔

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฝึกซ้อม เพื่อการแข่งขันไตรกีฬาครั้งที่ ๔  “ห้วงธาราสุดตาฟ้าแดนไกล ทหารเรือไทยพิทักษ์อันดามัน” ณ หาดเตยงาม ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฝึกซ้อม เพื่อการแข่งขันไตรกีฬาครั้งที่ ๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง