ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๖๘

Release Date : 08-07-2019 16:31:35
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  รุ่นที่ ๖๘

พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  รุ่นที่ ๖๘ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร เครื่องหมายความสามารถ และมอบโล่สำหรับผู้ที่มีความเหมาะสมทางทหารสูงสุด และมอบโล่ผู้ที่มีสมรรถนภาพร่างกายยอดเยี่ยม ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๒๕๖๒

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  รุ่นที่ ๖๘
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง