รองผู้บัญชาการนาวิกโยธิน /ประธานกรรมการชมรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน นำคณะนักกีฬาวิ่งของชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล

Release Date : 30-06-2019 12:25:31
รองผู้บัญชาการนาวิกโยธิน /ประธานกรรมการชมรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน นำคณะนักกีฬาวิ่งของชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการนาวิกโยธิน /ประธานกรรมการชมรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน นำคณะนักกีฬาวิ่งของชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล รายการ " Charity Run  2019" จัดโดยฐานทัพเรือสัตหีบ ณ บริเวณถนนชายทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการนาวิกโยธิน /ประธานกรรมการชมรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน นำคณะนักกีฬาวิ่งของชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง