เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม สานสัมพันธ์กลุ่มผู้นำมวลชนของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 29-06-2019 10:44:27
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม สานสัมพันธ์กลุ่มผู้นำมวลชนของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี ทศพล ผลดี  เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม สานสัมพันธ์กลุ่มผู้นำมวลชนของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้นำมวลชน ของกองทัพเรือ ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม สานสัมพันธ์กลุ่มผู้นำมวลชนของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง