ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา /ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือเรียม และคณะ

Release Date : 25-06-2019 19:33:40
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา /ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือเรียม และคณะ

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือเอก อุ๊ก เซ็ยฮา รองผู้บัญชาการทหารเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา /ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือเรียม และคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยือนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา /ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือเรียม และคณะ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง