ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะ ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

Release Date : 24-06-2019 14:24:12
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะ ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะ ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะ ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง