ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานแถลงข่าว กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๕ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

Release Date : 20-06-2019 16:57:30
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานแถลงข่าว กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๕ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานแถลงข่าว กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๕ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ใน ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานแถลงข่าว กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๕ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง