รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลในสังกัดฝึกซ้อมการแข่งขันไตรกีฬาครั้งที่ ๔

Release Date : 20-06-2019 15:01:01
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลในสังกัดฝึกซ้อมการแข่งขันไตรกีฬาครั้งที่ ๔

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลในสังกัดฝึกซ้อมการแข่งขันไตรกีฬาครั้งที่ ๔  “ห้วงธาราสุดตาฟ้าแดนไกล ทหารเรือไทยพิทักษ์อันดามัน”  โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมฝึกซ้อม ณ หาดเตยงาม ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลในสังกัดฝึกซ้อมการแข่งขันไตรกีฬาครั้งที่ ๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง