ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารบก /ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา

Release Date : 11-06-2019 20:25:38
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารบก /ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเอก เยือง  โซ๊ะคน รองผู้บัญชาการทหารบก /ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะฯเนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยือนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารบก /ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง