ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะ เยี่ยมประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ของทางราชการเฉี่ยวชน

Release Date : 11-06-2019 06:34:33
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะ เยี่ยมประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ของทางราชการเฉี่ยวชน

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗๓๐ นาวาเอก อภิชาติ  ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน  /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ เดินทางร่วมกับ พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เยี่ยมประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ของทางราชการเฉี่ยวชน เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะ เยี่ยมประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ของทางราชการเฉี่ยวชน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง