พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้

Release Date : 06-06-2019 10:01:32
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้

    เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้เวลา ๐๗๓๐ นาวาเอก อภิชาติ  ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน  /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ ให้การต้อนรับองคมนตรี และคณะฯ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส และร่วมเดินทางกับคณะฯ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ครอบครัว อาสาสมัครทหารพรานมูฮัมหมัดรีสวาน   มาแซ ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานมูฮัมหมัดรีสวาน และประชาชนในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ จากนั้น องคมนตรีและคณะฯ ได้เดินทางไปยังกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑๑ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจจำนวน  ๙๐ ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง