นาวาเอก วันชัย จุลมนต์

 • นาวาเอก วันชัย จุลมนต์

 • รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 23 เมษายน 2504
 • สมรส
 • อำภา จุลมนต์
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - การรักษาความปลอดภัย

  - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.

  - เสนาธิการทหารบก

  -วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)  วิทยาลัยการทัพเรือ

  ตำแหน่ง

  - นกขร.กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - นยก.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - รอง ผบ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - รอว.

  - นายทหารฝ่ายการสารวัตรกองพล ฝ่ายการสารวัตร บก.พล.นย.

  - ประจำ นย.และ รรก.ผบ.กอง นรจ.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ผบ.พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.

  - นกบ.บก.กรม สน.พล.นย.

  - หน.แผนและยุทธการ ยก.นย.

  - ประจำ นย.และ รรก.นกบ.บก.กรม สน.พล.นย.

  - ประจำ นย.รรก.หน.นายทหารฝ่ายสรรพาวุธฝ่าย สพ.นย.

  - รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.

  - รอง ผอ.กพร.นย.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ฝสธ.ประจำ กพร.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - รอง ผอ.สปรมน.๑ สง.ปรมน.ทร.

  - รอง เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

  - ราชองครักษ์เวร