พลเรือตรี ทศพล ผลดี

 • พลเรือตรี ทศพล ผลดี

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 12 มิถุนายน 2504
 • สมรส
 • บุษบา ผลดี
 • -
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร 

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - ชั้นนายร้อยเหล่าทหารปืนใหญ่

  - การใช้ปืนใหญ่กลาง

  - หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารปืนใหญ่

  - DBASE III PLUS AND SPREAD SHEET S/W

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - การบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร)

  ตำแหน่ง

  - นอย.ตอนอำนวยการยิง ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๑ กรม ป.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปกค.๒ พัน.ปกค.กรม ป.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปกค.๒ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.

  - นยก.บก.พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.

  - นยก.บก.กรม ป.พล.นย.

  - นคป.บก.ศฝ.นย.

  - ผบ.พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม รปภ.นย.

  - ประจำ นย.และ รรก.เสธ.กรม ป.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - รอง ผอ.กวพล.สวพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - เสธ.พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - รอง ผบ.พล.นย.

  - ผทค.ทร.

  - เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารราชองครักษ์เวร

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔