พลเรือตรี สุทธิพงษ์ อนันตชัย

 • พลเรือตรี สุทธิพงษ์ อนันตชัย

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 9 กุมภาพันธ์ 2504
 • สมรส
 • ณิศนาถ อนันตชัย
 • -
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - FOREIGN OFFICER TACTICAL INTELLIGENCE

  - การรวบรวมข่าวกรองทางทหาร(รวบรวมพิเศษ)

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร

  ตำแหน่ง

  -  ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.๔ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ รอ.นย.

  - ผบ.มว.นำทาง ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ลว.ยน.ที่ ๒ พัน.ลว.รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ลว.ยน.๒ พัน.ลว.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.พล.นย.

  - นยก.บก.พัน.ลว.พล.นย.

  - หน.วิชาการรบพิเศษ กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ผบ.พัน.ลว.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - เสธ.กรม นนร.รอ.รร.นร. 

  - รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.

  - ประจำ นย.และ รรก.ผบ.กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย.

  - ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - รอง ผบ.พล.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  - รอง ผบ.ทรภ.๒

  - รอง ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารพิเศษประจำ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ

  - ราชองครักษ์เวร

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔